Transformacja cyfrowa | Google, Facebook, SEO, e-commerce, strony www | emedia sp. z o. o.

Transformacja cyfrowa

Oferujemy stworzenie kompleksowej strategii dla firm działających na rynku offline, chcących wejść w świat rewolucji cyfrowej.
Transformacja cyfrowa | Google, Facebook, SEO, e-commerce, strony www | emedia sp. z o. o.

Czym jest transformacja cyfrowa i jakich obszarów działania firmy dotyczy?

Transformacja cyfrowa, przemysł 4.0 to całościowy proces, odbywający się w każdym obszarze i na każdym szczeblu danej organizacji. To model biznesowy polegający na optymalizacji wszystkich procesów zachodzących w organizacji poprzez utworzenie cyfrowego środowiska pracy, zaangażowania w proces transformacji pracowników i w końcu klientów organizacji.

Transformacja cyfrowa | Google, Facebook, SEO, e-commerce, strony www | emedia sp. z o. o.

Transformacji cyfrowej nie wolno mylić z informatyzacją czy digitalizacją poszczególnych obszarów obsługiwanych wcześniej manualnie czy analogowo. Trywializując, transformacją nie jest fakt zakupu oprogramowania magazynowego czy obsługującego flotę samochodową. Transformacja cyfrowa to nowoczesny sposób myślenia o firmie jako organizacji, w której każdy zachodzący proces opiera się na technologiach cyfrowych połączonych ze sobą w jeden, również zarządzany cyfrowo, organizm.

Aby można było mówić o zakończonym sukcesem planie transformacji, musi ona objąć wszystkie obszary działalności: zarządzanie, produkcję, obsługę klienta. A ponieważ transformacji cyfrowej w danej organizacji nie da się przeprowadzić jednocześnie i w krótkim czasie, organizacja stawiająca przed sobą takie zadanie powinna stworzyć długofalową strategię cyfrową. 

Jakie są cele skutecznej transformacji cyfrowej?

Każda organizacja decydująca się na cyfrową transformację realizuje cele właściwe dla pojmowania istoty przedsiębiorczości.

Transformacja cyfrowa | Google, Facebook, SEO, e-commerce, strony www | emedia sp. z o. o.

Zwiększenie wydajności wszystkich procesów zachodzących w organizacji

Transformacja cyfrowa | Google, Facebook, SEO, e-commerce, strony www | emedia sp. z o. o.

Lepsze zarządzanie organizacją

Transformacja cyfrowa | Google, Facebook, SEO, e-commerce, strony www | emedia sp. z o. o.

Efektywne zarządzanie ryzykiem

Transformacja cyfrowa | Google, Facebook, SEO, e-commerce, strony www | emedia sp. z o. o.

Osiąganie znaczących oszczędności na wielu obszarach biznesowych

Jakie są etapy transformacji cyfrowej?

Aby proces transformacji realizował pokładane w nim nadzieje, musi zostać przeprowadzony w dwóch podstawowych etapach, budowanych z kolejnych mniejszych fragmentów. Pierwszym z nich jest planowanie, drugim realizacja. Wbrew pozorom to właśnie etap pierwszy, czyli planowanie decyduje o skuteczności całego procesu. Wykazując najważniejsze składowe tej części prac używamy dwóch terminów: wizja i kompatybilność.

Pierwszy etap pracy, czyli planowanie, składa się z następujących działań:

 • wywiadu strategicznego,
 • audytu sprawdzającego wiedzę cyfrową pracowników,
 • zdefiniowania roli Klienta danej organizacji jako odbiorcy i kreatora produktów i usług,
 • zdefiniowania roli i znaczenia konkurencji, również jako motywatora i partnera biznesowego,
 • zdefiniowania roli danych w organizacji, wciąż rosnących i wymagających nieustannej analizy,
 • zdefiniowania roli innowacyjności w przedsiębiorstwie w świetle dynamicznych zmian otoczenia biznesowego,
 • zdefiniowania roli wartości dla klienta poprzez dostosowanie się do jego potrzeb,
 • zestawienia wyzwań w danym przedsiębiorstwie istotnych dla stworzenia optymalnego modelu biznesowego i kultury organizacyjnej w świetle procesu transformacji cyfrowej,
 • prezentacji założeń strategicznych i taktycznych do realizacji.

Jakich korzyści można się spodziewać po profesjonalnie przeprowadzonej transformacji cyfrowej?

Transformacja cyfrowa organizacji przynosi wymierne korzyści w każdym obszarze działalności. W zupełnie nowe tryby wchodzą mechanizmy obsługi klienta, planowanie i realizacja produkcji, zarządzanie przedsiębiorstwem czy zarządzaniem łańcuchem dostaw. Integracja procesów biznesowych przekłada się w sposób bezpośredni na optymalizację kosztów i w konsekwencji rosnący zysk.

Z korzyści „miękkich”, jakie przynosi organizacji transformacja cyfrowa należy wymienić:

 • integrację procesów biznesowych,
 • stawianie dokładniejszych prognoz,
 • zwiększenie konkurencyjności,
 • podejmowanie lepszych decyzji biznesowych,
 • efektywniejsze zaspokajanie potrzeb zgłaszanych przez rynek.

Transformacja cyfrowa – jaki jest koszt stworzenia planu i jego realizacji?

Bez względu na podobne cechy działalności nie jest możliwe wskazanie dwóch identycznych organizacji, na których można by było opierać się przy definiowaniu zakresu prac strategicznych we wdrażaniu transformacji cyfrowej. Każde przedsiębiorstwo posiada indywidualne, wyróżniające cechy wynikające z charakteru działalności, historii przedsiębiorstwa i potencjału intelektualnego. Dlatego też, chociaż zakres prac jest podobny, to już proces samego planowania i wdrażania projektu może radykalnie różnić się pomiędzy organizacjami.

Należy założyć, że koszt stworzenia planu transformacji cyfrowej oraz jego realizacji wyniesie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kosztorys wynikający z zakresu prac jest negocjowalny i dostosowany do wskazanych przez organizację docelowych warunków transformacji.

Zaufali nam

Rozwiń z nami swój biznes on-line

Zapytaj o bezpłatną wycenę.

bezpłatna wycena