fbpx


RODO: Ocena skutków dla ochrony danych

ocena skutków dla ochrony danychNorma prawna dla ochrony danych

W ostatnim czasie został wydany bardzo ważny dokument dotyczący oceny skutków dla ochrony danych, który ma rangę prawną. Dotyczy to branży interaktywnej szczególnie tam gdzie dochodzi do przetwarzania danych które mogą mieć charakter danych osobowych. Główne dotyczy to odpowiedzi kiedy agencja interaktywna i jej klienci oraz firmy współpracujące powinny przygotować ocenę skutków (działań) w zakresie ochrony danych

UODO opublikował wykaz rodzajów operacji wymagających oceny skutków dla ochrony danych w komunikacie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu rodzajów operacji przetwarzania danych osobowych wymagających oceny skutków przetwarzania dla ich ochrony opublikowany w dniu 2018-08-24 w Monitorze Polskim pod pozycją 827. 

Wykaz operacji

Z tego dokumentu wynika zalecenie kiedy branża interaktywna powinna zwrócić uwagę na przetwarzanie danych:

Konkluzja z tego płynie, że każda firma która korzysta z usług firm marketingowych powinna przygotować ocenę działań w zakresie ochrony danych.

Dokonywanie oceny skutków dla ochrony danych (ang. Data Protection Impact Assessment, DPIA) jest nowym obowiązkiem, który ciąży na administratorze. Oceny skutków dokonujemy w przypadku wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
W praktyce oznacza też, że administratorzy danych osobowych w firmach interaktywnych i marketingowych mogą powoływać inspektorów danych osobowych w celu opracowania procedur związanych z przetwarzaniem takich danych. Do dalszej pracy nad oceną zaleca się przestudiowanie  Wytyczne dotyczące oceny skutków dla ochrony danych

 

Dodano 28 sierpnia 2018 przez Dawid Rymarz