fbpx

RODO: Kodeks postępowania w branży reklamy internetowej

Kodeks postępowania Kodeks postępowania to specyficzne przepisy wykonawcze dla poszczególnych branż. Tworzone są przez organizacje zrzeszające firmy danego sektora. Ich treść będzie miała bezpośredni wpływ na to, w jaki sposób przepisy RODO będą stosowane i interpretowane przez daną branżę. W kodeksie możemy znaleźć np. modelową klauzulę zgody na przetwarzanie danych. Są też wytyczne, w jaki […]

Przeczytaj

RODO: Ocena skutków dla ochrony danych

Norma prawna dla ochrony danych W ostatnim czasie został wydany bardzo ważny dokument dotyczący oceny skutków dla ochrony danych, który ma rangę prawną. Dotyczy to branży interaktywnej szczególnie tam gdzie dochodzi do przetwarzania danych które mogą mieć charakter danych osobowych. Główne dotyczy to odpowiedzi kiedy agencja interaktywna i jej klienci oraz firmy współpracujące powinny przygotować […]

Przeczytaj

RODO a obowiązki firm prowadzących fanpage’a na Facebooku

5 czerwca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C-210/16 dotyczącego fanpage. Niemiecki sąd zapytał się, czy może nakazać zamknięcie fanpage na Facebooku prywatnej firmie na podstawie naruszenia danych osobistych. Wyrok TSUE pokazał że firma (przedsiębiorca) prowadzący na portalu Facebook fanpage w celach reklamowych ponosi odpowiedzialność jako administrator danych osób, które ten fanpage odwiedziły. Wyrok dotyczy stanu prawnego przed RODO wg […]

Przeczytaj

RODO: Inspektor ochrony danych

Czy agencje reklamowe powinny wyznaczyć inspektora danych osobowych według przepisów RODO? Agencje reklamowe mogą powoływać inspektora danych osobowych według RODO. Ponieważ ta rola wymaga zbyt dużej pracy i wiedzy fachowej  to warto brać pod uwagę współpracę z firmami wyspecjalizowanymi w tym temacie. Trzeba wziąć pod uwagę występowanie konfliktu interesów z obowiązkami dotyczącymi zajmowania się analityką […]

Przeczytaj

RODO a strona internetowa

Wejście w dniu 28 maja 2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wymusza przeredagowanie treści polityk prywatności na bardziej szczegółowe. Nie mamy w Polsce przepisów prawnych wprowadzających […]

Przeczytaj
Logo RODO

RODO ePrivacy – co to jest?

Co to jest ePrivacy? Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylający dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej) został opublikowany przez Komisję Europejską 10 stycznia 2017 r. http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=42692 Ma on zastąpić obecną dyrektywę 2002/58/WE o prywatności. Ma zastąpić prawo które […]

Przeczytaj

RODO ocena ryzyka

Ocena ryzyka i skutków dla ochrony danych W art. 35 RODO wprowadzono pojęcie oceny skutków dla ochrony danych. Przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych wymaga się wyłącznie w przypadku, gdy przetwarzanie „może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych”  W przypadku stron internetowych dotyczy to głównie stron, które zbierają dane osobowe (sklepy internetowe, […]

Przeczytaj