RODO: Inspektor ochrony danych

Czy agencje reklamowe powinny wyznaczyć inspektora danych osobowych według przepisów RODO? Agencje reklamowe mogą powoływać inspektora danych osobowych według RODO. Ponieważ ta rola wymaga zbyt dużej pracy i wiedzy fachowej  to warto brać pod uwagę współpracę z firmami wyspecjalizowanymi w tym temacie. Trzeba wziąć pod uwagę występowanie konfliktu interesów z obowiązkami dotyczącymi zajmowania się analityką […]

Przeczytaj

RODO a strona internetowa

Wejście w dniu 28 maja 2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wymusza przeredagowanie treści polityk prywatności na bardziej szczegółowe. Nie mamy w Polsce przepisów prawnych wprowadzających […]

Przeczytaj
Logo RODO

RODO ePrivacy – co to jest?

Co to jest ePrivacy? Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylający dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej) został opublikowany przez Komisję Europejską 10 stycznia 2017 r. http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=42692 Ma on zastąpić obecną dyrektywę 2002/58/WE o prywatności. Ma zastąpić prawo które […]

Przeczytaj

RODO ocena ryzyka

Ocena ryzyka i skutków dla ochrony danych W art. 35 RODO wprowadzono pojęcie oceny skutków dla ochrony danych. Przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych wymaga się wyłącznie w przypadku, gdy przetwarzanie „może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych”  W przypadku stron internetowych dotyczy to głównie stron, które zbierają dane osobowe (sklepy internetowe, […]

Przeczytaj