RODO | Reklama Internetowa | Agencja Interaktywna eMedia Lublin

RODO a obowiązki firm prowadzących fanpage’a na Facebooku

5 czerwca 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok w sprawie C-210/16 dotyczącego fanpage. Niemiecki sąd zapytał się, czy może nakazać zamknięcie fanpage na Facebooku prywatnej firmie na podstawie naruszenia danych osobistych. Wyrok TSUE pokazał że firma (przedsiębiorca) prowadzący na portalu Facebook fanpage w celach reklamowych ponosi odpowiedzialność jako administrator danych osób, które ten fanpage odwiedziły. Wyrok dotyczy stanu prawnego przed RODO wg […]

Przeczytaj

RODO: Inspektor ochrony danych

Czy agencje reklamowe powinny wyznaczyć inspektora danych osobowych według przepisów RODO? Agencje reklamowe mogą powoływać inspektora danych osobowych według RODO. Ponieważ ta rola wymaga zbyt dużej pracy i wiedzy fachowej  to warto brać pod uwagę współpracę z firmami wyspecjalizowanymi w tym temacie. Trzeba wziąć pod uwagę występowanie konfliktu interesów z obowiązkami dotyczącymi zajmowania się analityką […]

Przeczytaj

RODO a strona internetowa

Wejście w dniu 28 maja 2018 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wymusza przeredagowanie treści polityk prywatności na bardziej szczegółowe. Nie mamy w Polsce przepisów prawnych wprowadzających […]

Przeczytaj
Logo RODO

RODO ePrivacy – co to jest?

Co to jest ePrivacy? Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poszanowania życia prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylający dyrektywę 2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej) został opublikowany przez Komisję Europejską 10 stycznia 2017 r. http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=42692 Ma on zastąpić obecną dyrektywę 2002/58/WE o prywatności. Ma zastąpić prawo które […]

Przeczytaj

RODO ocena ryzyka

Ocena ryzyka i skutków dla ochrony danych W art. 35 RODO wprowadzono pojęcie oceny skutków dla ochrony danych. Przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych wymaga się wyłącznie w przypadku, gdy przetwarzanie „może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych”  W przypadku stron internetowych dotyczy to głównie stron, które zbierają dane osobowe (sklepy internetowe, […]

Przeczytaj