fbpx


Audyt użyteczności strony internetowej

Audyt użytecznościowy dostarczy informacji na temat dostosowania Twojej strony internetowej do najlepiej sprawdzających się praktyk pod kątem wygody użytkowników.

Podczas wykonywania audytu użytecznościowego badamy kluczowe elementy strony, mające największy wpływ na współczynnik konwersji i realizację założonych celów. Efektem audytu będzie przedstawienie wytycznych do zmian na stronie, które zwiększą współczynnik konwersji. Audyt użytecznościowy opiera się na porównaniu Twojej strony ze stronami konkurencji i najlepszymi praktykami danej branży.